Uudenmaan poliitikkokartta kuntavaalikoneesta

Runsas vuosi sitten autoin osaltani arvokarttojen tuomista mukaan suomalaiseen poliittiseen keskusteluun poliitikkokartallani. Arvokartassa ajatuksena on kuvata ehdokkaan mielipiteitä mahdollisimman hyvin kaksiulotteisessa kuvassa. Mielipiteiksi käyvät usein esimerkiksi vaalikonevastaukset.

Tänä vuonna Hesari avasi pelin julkistamalla oman arvokarttansa vaalikonevastauksistaan 14. lokakuuta. Samalla lehti julkaisi myös relevantit vaalikonevastaukset avoimena datana. Aika pistää oma lusikkanikin mukaan soppaan! Tältä sivulta löydät versioni arvokartoista. Karttojen alapuolelle olen lisännyt taustatietoa niiden tekemisestä sekä minun karttojeni ja Hesarin arvokartan eroista. Lisäksi löydät lähdekoodin, jonka avulla voit toistaa analyysini ilmaisten työkalujen avulla.

Alla olevissa kartoissa poliitikot on eroteltu tilastollisesti toisistaan kahden akselin suhteen mahdollisimman selkeästi. Nämä akselit vastaavat tutuksi tulleita vasemmisto-oikeisto- ja arvoliberaali-arvokonservatiivi-jakoja hyvin. Lisäksi kuviin on piirretty karkeat arviot siitä, mihin puolueen valtavirta (50% edustajista) sijoittuu. Saat lisätietoa ehdokkaasta osoittamalla symbolia hiiren kursorilla. Kartat ovat SVG-grafiikkaa, ja ne saattavat toimia huonosti (tai olla toimimatta lainkaan) erityisesti vähänkin vanhemmilla Internet Explorerin versioilla.

Askola
Askola
Espoo
Espoo
Hanko
Hanko
Helsinki
Helsinki
Hyvinkää
Hyvinkää
Inkoo
Inkoo
Järvenpää
Järvenpää
Karkkila
Karkkila
Kauniainen
Kauniainen
Kerava
Kerava
Kirkkonummi
Kirkkonummi
Lapinjärvi
Lapinjärvi
Lohja
Lohja
Loviisa
Loviisa
Myrskylä
Myrskylä
Mäntsälä
Mäntsälä
Nurmijärvi
Nurmijärvi
Pornainen
Pornainen
Porvoo
Porvoo
Pukkila
Pukkila
Raasepori
Raasepori
Riihimäki
Riihimäki
Sipoo
Sipoo
Siuntio
Siuntio
Tuusula
Tuusula
Vantaa
Vantaa
Vihti
Vihti

Taustatietoa

Arvokarttojen idea on antaa poliitikolle jokaisesta vaalikonevastauksesta pisteitä, jotka liikuttavat tätä joko vasen/oikea- tai ylös/alas-akselin mukaisesti. Kun kaikkien vastausten pisteet lasketaan yhteen, saadaan poliitikon koordinaatit kartalla. Se, miten näitä pisteitä annetaan, voidaan määrittää käytännössä kahdella tavalla - joko joku asiantuntija päättää pisteytyksen, tai pisteet haetaan tilastollisesti.

Hesarin arvokartta on tehty pohjautuen tilastolliseen analyysiin, mutta lopulliset pisteet on määritelty ihmisten toimesta. Jokainen kysymys on Hesarin arvokartassa yhtä tärkeä, joten kun kysymyksiä on vain kahdeksan, aika moni vastaaja päätyy täsmälleen samoihin pisteisiin. Tämä tekee tulosten katsomisesta aika vaikeaa.

Tämän sivun arvokartat on tehty faktorianalyysin avulla (tarkasti ottaen: R:n psych-paketin principal axis factoring -menetelmällä ja varimax-rotaatiolla). Kuvat pyrkivät erottelemaan ehdokkaat toisistaan mahdollisimman hyvin. Kartat elävät kaikki samassa koordinaatistossa, joten eri kuntia vertailemalla voi myös silmäillä, miten eri puolueiden kannat muuttuvat kuntarajojen yli liikuttaessa. Ennen koordinaattien laskemista jokaisen kysymyksen vastaukset on standardoitu niin, että keskiarvoinen vastaus on 0 ja vastauksen keskihajonta on 1. Tämän takia kuvaajissa on molemmilla akseleilla nollapisteet, joiden kohdalle keskimääräinen ehdokas sijoittuu. Keskimääräinen uusimaalainen poliitikko sijaitsisi suurin piirtein pisteessä (0,0). Keskustapuolueen nimi näyttää kuvien perusteella olevan hyvin valittu!

Alla oleva taulukko esittää faktorianalyysin tuottamat kertoimet jokaiselle kysymykselle. Kuten näkyy, tilastollinen menetelmä hakee kertoimet jokaiselle kysymykselle kummankin akselin suhteen. Pienet, 0-0,25 kertoimet tosin ovat niin vähävaikutteisia, että niitä yleensä pidetään epämerkitsevinä. Huomaa, että Hesarin aineistossa kysymysten pisteet on käännetty jo valmiiksi samansuuntaisiksi - siksi esimerkiksi ensimmäisen ja toisen kysymyksen kertoimet ovat molemmat positiiviset.

oik-vas lib-kons
Kotikuntani palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi 0,72 0,05
Jos kunnassani tulee eteen tilanne jossa on välttämätöntä joko leikata kunnallisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto 0,54 0,18
Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita 0,62 0,18
Nykyisen kaltaiset kunnalliset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle 0,63 0,21
Kotikuntani päätöksenteossa pitää vaalia perinteisiä suomalaisia arvoja 0,07 0,60
Eduskunta hyväksyi vuonna 2009 lain joka mahdollistaa parisuhteensa rekisteröineille homo ja lesbopareille perheen sisäisen adoption
Homo ja lesboparien pitää saada oikeus myös perheen ulkopuoliseen adoptioon
0,10 0,67
Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntani keskustaan tarjous pitää hyväksyä 0,21 0,56
Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti
Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia
0,19 0,46

Lähdekoodi

Analyysi on tehty R 2.15.1:llä. R on erinomainen avoimen lähdekoodin ohjelmisto visualisointiin ja data-analyysiin. Tarvitset ainakin R:n paketit psych, GPARotation ja ks koodini ajamiseen. Nämä voit asentaa suoraan ohjelman sisällä install.packages-funktion avulla.

Koodi on jäsennetty kahteen eri tiedostoon. analysis.R suorittaa kuntavaaliaineiston esikäsittelyn ja järjestelemisen, ja visualization.R sisältää funktion, joka tuottaa varsinaisen kuvaajan puoluealueineen päivineen. Tiedostot on kommentoitu kattavasti mutta epästandardinomaisesti.

Kiitokset

Kuntavaaliaineiston käsittely on työlästä, koska jokainen kunta pitää käsitellä omana yksikkönään - ja vaalikoneissa on vieläpä lähes poikkeuksetta kuntakohtaisia kysymyksiä. Ellei Hesari olisi julkaissut näin helposti käsiteltävää aineistoa ja omaa arvokarttaansa, olisin jättänyt kuntavaalit data-analyysin osalta täysin väliin. Kiitokset Hesarin toimitukselle avoimen datan edistämisestä näin erinomaisella tavalla! Kiitos myös Timo Toivoselle sähköpostista, joka sai minut ylipäänsä harkitsemaan analyysin toistamista tänäkin vuonna.

lokakuun 14. päivänä 2012
Juha Törmänen (juha@tormanen.net)

Tämän sivun tiedot ja tästä linkitetty aineisto on julkistettu Creative Commons -lisenssillä Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi (CC BY-NC 1.0) alkuperäisen HS.fi -datan tapaan.